Fitch levert geen beleggingsadvies van welke aard dan ook

0
142

canada goose parka Astra Sedaya Finance’s Senior Obligaties ‘AAAidn’ Canada Goose Sale canada goose parka

canada goose bodywarmer heren JAKARTA, 08 februari (Fitch) Fitch Ratings Indonesië heeft nationale ratings toegekend aan Indonesië gevestigde PT Astra Sedaya Finance’s (ASF, AAA (idn) / Stable) voorgesteld rupiah senior Obligaties als volgt: Obligaties met een looptijd van 370 dagen toegewezen aan een nationale langetermijngradering van AAA (idn) Obligaties met een looptijd van 3 jaar hebben een nationale langetermijnbeoordeling van AAA (idn) Obligaties met een looptijd van 5 Jaar heeft een nationale langetermijnbeoordeling toegekend van de ‘AAA (idn)’ ASF’s voorgestelde obligatie-uitgifte, de derde tranche onder het bestaande senior obligatieprogramma III, bedraagt ​​in totaal IDR2.3trn. De opbrengst van de uitgifte zal worden gebruikt om de bedrijfsgroei van de onderneming te ondersteunen. AAA ‘National Ratings geeft de hoogste rating aan die door Fitch is toegewezen op zijn nationale ratingschaal voor dat land. Deze rating is toegewezen aan emittenten of verplichtingen met de laagste verwachting van Standaardrisico ten opzichte van alle overige uitgevende instellingen of verplichtingen in hetzelfde land. KEY RATING DRIVERS De obligaties worden beoordeeld op hetzelfde niveau als de nationale langetermijngradering van de ASF in overeenstemming met de Fitch criteria. De nationale ratings van ASF weerspiegelen Fitch’s verwachting dat het hoogst waarschijnlijk is dat het bedrijf buitengewone ondersteuning van ouder PT Astra International Tbk (AI) ontvangt, indien nodig. In de ratings wordt ook rekening gehouden met het strategische belang van ASF voor de Astra-groep om de auto’sfabrikant en distributeur in Indonesië uit te breiden. Als onderdeel van de autobedrijfsketen van AI heeft ASF een belangrijke rol bij het aanbieden van directe financieringsdiensten voor de autoverkoop van AI. RATING SENSITIVITEITEN Wijzigingen in de nationale ratings van ASF zouden de kwestiebeoordeling beïnvloeden. Een significante afname in de eigendom van AI of de bijdrage van ASF aan AI zou druk op de nationale ratings van ASF uitoefenen. Fitch meent echter dat dit scenario in de nabije toekomst onwaarschijnlijk is, gezien het strategische belang van ASF voor de kernauto-industrie van AI. De ratings van ASF zijn ook gevoelig voor www.parkaverkooppunten.nl Fitch’s beoordeling van het kredietprofiel van AI, die Fitch als Canada Goose Outlet beter dan zijn dochteronderneming ziet, en dat een significante verandering in AI waarschijnlijk zal leiden tot een evaluatie van ASF’s ratings. Contact: Primaire Analist Gary Hanniffy, CFA Directeur +62 21 2988 6808 PT Fitch Ratings Indonesië DBS Bank Tower 24th Floor Jl. Prof. Dr. Het beste risico binnen een land is gewaardeerd ‘AAA’ en andere credits worden alleen beoordeeld tegen dit risico. Nationale beoordelingen zijn ontworpen voor gebruik door voornamelijk door lokale investeerders op lokale markten en worden aangeduid door het toevoegen van een identificatiecode voor het betreffende land, zoals ‘AAA (idn)’ voor nationale beoordelingen in Indonesië. Specifieke letterkwaliteiten zijn daarom niet internationaal vergelijkbaar. Toepasselijke criteria Global Non Bank Financial Institutions Beoordelingcriteria (pub. 15 juli 2016) hier Criteria voor nationale beoordelingscriteria (pub. 30 oktober 2013) hier Aanvullende Disclosures Aanwervingsstatus hier Hierbij gaat het hier om aanvaardingsbeleid. ALLE FITCH CREDIT RATINGS VERSCHILLEN AAN BEPAALDE BEPERKINGEN EN DISCLAIMERS. LEES ASSEBLIEF DEZE BEPERKINGEN EN DISCLAIMERS OP VOLGENDE DEZE LINK: hier. GEPUBLICEERDE RATINGS, CRITERIA EN METHODOLOGIES ZIJN ALLE TIJDEN VAN DEZE WEBSITE BESCHIKBAAR. FITCH’S CODE OF CONDUCT, VERTROUWELIJKHEID, BELANGSTELLINGEN, AFFILIATE FIREWALL, COMPLIANCE EN ANDERE RELEVANTE BELEID EN PROCEDURES ZIJN OOK BESCHIKBAAR VAN DE AFDELING VAN DE GEDRAGSDELING VAN DEZE SITE. FITCH MAY EEN ANDERE TOEGESTAANDE DIENST AAN DE GEGEVEN ENTITEIT OF ZIJN VERSTREKKEN gelieerde derde partijen. informatie over deze dienst voor ratings WAARVOOR hoofdanalist IS met zetel in een EU geregistreerde entiteit kan worden GEVONDEN op de entiteit overzichtspagina voor deze emittent op de FITCH WEBSITE. en haar dochterondernemingen. 33 Whitehall Street, New York, NY 10004. Telefoon: 1 800 753 4824, (212) 908 0500 Fax:. (212) 480 4435. Reproductie of doorgifte, geheel of gedeeltelijk, is verboden, tenzij met toestemming Fitch voert een redelijk onderzoek van de feitelijke informatie ingeroepen door deze in In overeenstemming met zijn beoordelingsmethodologie, en verwerf redelijke verificatie van die informatie uit onafhankelijke bronnen, voor zover deze bronnen beschikbaar zijn voor een bepaalde beveiliging of in een bepaalde jurisdictie. Wijze van feitelijk onderzoek van Fitch en de reikwijdte van de verificatie van derden die verschillen, verschilt afhankelijk van de aard van de nominale zekerheid en zijn uitgevende instelling, de Canada Goose Jas Sale vereisten en praktijken in de jurisdictie waarin de nominale zekerheid wordt aangeboden en verkocht en / of De uitgevende instelling is gelegen, de beschikbaarheid en aard van relevante publieke informatie, de toegang tot het beheer van de uitgevende instelling en zijn adviseurs, de beschikbaarheid van bestaande externe verificaties zoals auditrapporten, overeengekomen procedures, brieven, beoordelingen, actuariële verslagen, technische verslagen Juridische adviezen en andere rapporten die door derden zijn verstrekt, de beschikbaarheid van onafhankelijke en bekwame controlebronnen van derden met betrekking tot de specifieke beveiliging of in de specifieke jurisdictie van de uitgevende instelling en een aantal andere factoren. Gebruikers van Fitch’s ratings en rapporten moeten begrijpen dat noch een verbeterd feitelijk onderzoek noch een derdenverificatie kan verzekeren dat alle informatie die Fitch op basis van een rating of een rapport heeft gebaseerd, nauwkeurig en compleet zal zijn. Uiteindelijk zal de uitgevende instelling en Zijn adviseurs zijn verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie die zij verstrekken aan Fitch en op de markt bij het aanbieden van documenten en andere rapporten. Bij de uitreiking van zijn ratings en zijn verslagen moet Fitch vertrouwen op het werk van deskundigen, inclusief onafhankelijke accountants met betrekking tot de jaarrekening en advocaten met betrekking tot juridische en fiscale zaken. Verder zijn ratings en prognoses van financiële en overige informatie zijn inherent toekomstgericht en belichamen veronderstellingen en voorspellingen over toekomstige gebeurtenissen die door hun aard niet kunnen worden geverifieerd als feiten. als gevolg hiervan, ondanks de verificatie van Huidige feiten, ratings en prognoses kunnen worden beïnvloed door toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden die niet op de t verwacht werden Een beoordeling of prognose is afgegeven of bevestigd. De informatie in dit rapport wordt als zodanig www.parkaverkooppunten.nl verstrekt zonder enige representatie of garantie van welke aard dan ook, en Fitch staat niet voor dat het rapport of een van de inhoud ervan voldoet aan een van de vereisten van een ontvanger van het rapport. Een Fitch rating is een mening Canada Goose Jas Sale over de kredietwaardigheid van een beveiliging. Deze mening en verslagen van Fitch zijn gebaseerd op vastgestelde criteria en methodieken die Fitch voortdurend evalueren en bijwerken. Daarom zijn ratings en rapporten het collectieve werkproduct van Fitch en geen individu, of een groep individuen, is uitsluitend verantwoordelijk voor een rating of een rapport. De rating betreft niet het risico van verlies door andere risico’s dan kredietrisico’s, tenzij dit risico specifiek wordt vermeld. Fitch is niet betrokken bij het aanbieden of verkopen van canada goose jassen een beveiliging. Personen die in een Fitch-rapport zijn geïdentificeerd, waren betrokken bij, maar zijn niet alleen verantwoordelijk voor, de meningen daarin. De personen zijn alleen genoemd voor contactdoeleinden. Een rapport dat een Fitch rating geeft, is Canada Goose Sale geen prospectus of een vervanging voor de informatie die door de uitgevende instelling en zijn agenten in verband met de verkoop van de effecten is verzameld, geverifieerd en aan beleggers voorgelegd. Ratings kunnen te allen tijde om welke reden dan ook worden gewijzigd of ingetrokken, naar eigen goeddunken van Fitch. Fitch levert geen beleggingsadvies van welke aard dan ook. Beoordelingen zijn geen aanbeveling om beveiliging te kopen, te verkopen of te houden. Beoordelingen geven geen commentaar op de toereikendheid van de marktprijs, de geschiktheid van eventuele zekerheden voor een bepaalde belegger, of de belastingvrijgestelde aard of belastbaarheid van betalingen ten aanzien van eventuele zekerheden. Dergelijke vergoedingen variëren in het algemeen van US $ 1.000 tot US $ 750.000 (of de geldende equivalent) per uitgifte. In bepaalde gevallen zal Fitch voor een enkele jaarlijkse vergoeding alle of een aantal door een bepaalde emittent uitgegeven uitgaven, of verzekerd of gegarandeerd door een bepaalde verzekeraar of garantie, beoordelen. Dergelijke vergoedingen zullen naar verwachting variëren van US $ 10.000 tot US $ 1.500.000 (of de geldende equivalent). De toewijzing, publicatie of verspreiding van een rating door Fitch vormt geen toestemming van Fitch om zijn naam als deskundige te gebruiken in verband met een registratieverklaring ingediend onder de Amerikaanse effectenwetgeving, de Wet op Financiële Diensten en Markten van 2000 van de Verenigd Koninkrijk, of de effectenwetten van een bepaalde jurisdictie. Vanwege de relatieve efficiëntie van elektronische publicatie en distributie kan Fitch onderzoek tot drie dagen eerder beschikbaar zijn voor elektronische abonnees dan om abonnees af te drukken. Alleen voor Australië, Nieuw-Zeeland, Taiwan en Zuid-Korea: Fitch Australia Pty Ltd heeft een Australische financiële dienstvergunning (AFS-licentie nr. Credit rating informatie gepubliceerd door Fitch is niet bedoeld om gebruikt te worden door personen die particuliere klanten zijn in de zin van de Corporations Act 2001 Canada Goose Childrenjas canada goose bodywarmer heren.